Administratie voor agrarische bedrijven

Speciaal voor mijn agrarische (melkveehouders) ondernemers beschik ik voor hen over agrarische kengetallen, welke normaal alleen zijn weggelegd voor “de grotere” servicekantoren. Hier treft u van deze kengetallen een voorbeeldrapport aan.

Belangrijker is, dat ik middels de rapportbespreking uitgebreid en specifiek stil sta bij de sterke en zwakke punten van uw bedrijf. Hiermee kunt u vaak wel een voordeel behalen van enkele duizenden euro’s.

Ook voorzie ik u per kwartaal van vergelijkende cijfers (met voorgaande jaar/periode) om te zien hoe uw bedrijf ervoor staat.